སྡེ་ཚན། ནང་རིག་པ།

རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་ལ་བློ་སྦྱོང་ཚུལ་གང་འདྲ་རེད།

རྩོམ་བྲིས་པ། དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་སྦྱིན་པ། དྲི་བ་འདོན་མཁན། ལུག་རྫི་རྒས་པོ། ཐོག་མར་དགེ་བར་འཇུག་སྐབས་རྒྱ...