སྡེ་ཚན། ནང་རིག་པ།

ལས་དང་པོ་བ་རྣམས་ལ་སྒོམ་རྒྱག་སྟངས་མཛུབ་མོ་རིས་སྟོན་ཞིག་གསུང་རོགས།

རྩོམ་བྲིས་པ། དགེ་བཤེས་བསམ་གཏན་གཙུག་ཕུད། དྲི་བ་ཞུ་མཁན། མྱི་གངས་དཀར། དང་པོ་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ་རྣམས་ལ་བླ...

རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་ལ་བློ་སྦྱོང་ཚུལ་གང་འདྲ་རེད།

རྩོམ་བྲིས་པ། དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་སྦྱིན་པ། དྲི་བ་འདོན་མཁན། ལུག་རྫི་རྒས་པོ། ཐོག་མར་དགེ་བར་འཇུག་སྐབས་རྒྱ...