སྡེ་ཚན། ཞང་ཞུང་སྐོར།

གཤེན་རབ་མི་བོའི་འཁྲུངས་གཞིས་སྟོད་ཁྱུང་ལུང་དངུལ་མཁར་ཕྱོགས་སུ་ཡིན་ནམ།

དྲི་བ། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་འཁྲུངས་ཡུལ་འོལ་མོ་ལུང་རིང་དེ་སྟོད་ཞང་ཞུང་གངས་རིའི་རྒྱུད་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་སམ། ཡང...

དུས་རབས་བདུན་པའི་གོང་དུ་ཞང་སྐད་ནང་“སངས་རྒྱས་”ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བྱུང་ཡོད་དམ།

རྩོམ་བྲིས་པ། གངས་སེང་། དྲི་བ་གཏོང་མཁན། ལྡོང་སྐྱ་ལི།  དྲི་བ། དུས་རབས་བདུན་པའི་གོང་དུ་ཞང་སྐད་ནང་“སངས་ར...

ཞང་སྐད་དུ་བྲིས་པའི་དཔེ་ཆ་རྙིང་པ་དེ་འདྲ་ད་ལྟ་དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། 

རྩོམ་བྲིས་པ། སྲིད་པའི་མིག དྲི་བ་གཏོང་མཁན། ཉི་མ། དྲི་བ། ཞང་སྐད་དུ་བྲིས་པའི་དཔེ་ཆ་རྙིང་པ་དེ་འདྲ་ད་ལྟ་ད...