ཁམས་ཆེན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བ་ལ་ཕྱག་རྒྱའི་ཡན་ལག་སྟོང་དང་རྩ་བརྒྱད་ཡོད་པ་གསལ་འདུག་པ་གང་ཡིན་ནམ།

གཤམ་གྱི་རྩོམ་ཡིག་རྣམས་གཟིགས་འདོད་དམ།...

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

མཚམས་སྦྱོར།
རྩོམ་བྲིས་…